Jurusan Tanah

Selangkah Lebih Maju

Rev. seleksi asisten praktikum MK. MKT

23-Agu-2018 novalia Berita

Diumumkan kepada calon asisten praktikum MK. MKT bahwa ada perubahan waktu seleksi yang semula diadakan pada:

Hari/ tanggal: Jumat, 24 Agustus 2018

Waktu: Pukul 16.00

MENJADI

Hari/ tanggal: Jumat, 24 Agustus 2018

Waktu: pukul 10.00 hingga selesai mengikuti jadwal berikut

No Nama NIM Waktu seleksi
1 Latri Arumsari 155040200111028 10.00 – 11.00
2 Abdurrachman Arief, SP 115040201111136 10.00 – 11.00
3 Amelia Ananda Putri 155040200111078 10.00 – 11.00
4 Fitri Wijayanti 166040300011001 10.00 – 11.00
5 muhammad yussaq noor 155040201111224 10.00 – 11.00
6 Rizal Ai 155040200111121 10.00 – 11.00
7 Eva Merianti Sitorus 155040201111237 10.00 – 11.00
8 Sifa’ul Janahtin 155040201111195 10.00 – 11.00
9 Muhammad Rifqi Al Jauhary 145040200111146 10.00 – 11.00
10 Umri Yuliana Safitri 145040201111303 10.00 – 11.00
11 Titin Eka Setianingsih 176040300011002 11.00 – 11.30
12 willyano angga romance 155040200111115 11.00 – 11.30
13 Ummi Amalina Puteri 155040200111117 11.00 – 11.30
14 Aulia Rahmatun Nisa 155040200111102 11.00 – 11.30
15 Annisauz Zahro’ 155040200111039 11.00 – 11.30
16 Meka Lianasari 155040201111247 13.00 – 14.00
17 Djodhi Indra Septiyan 155040207111177 13.00 – 14.00
18 Muhammad Fadly Siregar 155040200111070 13.00 – 14.00
19 Hendra Saputra 155040200111025 13.00 – 14.00
20 Muhammad Haniif Ramadhan 145040201111225 13.00 – 14.00
21 Nabillah anissa 155040201111015 13.00 – 14.00
22 Herfandi Lamdo 155040201111009 13.00 – 14.00
23 Yayuk Sulis Setiyowati 155040200111127 13.00 – 14.00
24 Gali Gusira 155040207111091 13.00 – 14.00
25 Maulidah Nisaaun Hasanah 145040201111190 13.00 – 14.00
26 Mifta erdi setyana 145040201111297 13.00 – 14.00
27 Anita Dwy Fitria 176040300011004 13.00 – 14.00
28 Zahrotun Naylis Syarof 155040207111004 13.00 – 14.00